Nasze usługi

HACCP

HACCP jest obowiązkowym systemem kontroli w przemyśle spożywczym. Muszą się do niego stosować firmy przetwarzające i handlujące żywnością. System ten monitoruje punkty krytyczne, w których może dojść do skażenia produktów.

GMP

Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej mają na celu zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa użytkownikom końcowym wyrobu gotowego.

GHP

Dobra Praktyka Higieniczna obejmuje kilka obszarów, ściśle ze sobą zintegrowanych i skierowanych na osiągnięcie celu jakim jest bezpieczeństwo żywności.