GHP

Dobra praktyka higieniczna

(ang. good hygiene practice)
obejmuje procedury i instrukcje zawarte w zakładowych Księgach Higieny firm sektora żywnościowego, a służące do zapewnienia żywności właściwej jakości zdrowotnej. Procedury te dotyczą aspektów higienicznych. Dobra Praktyka Higieniczna jest obowiązkowym narzędziem utrzymania czystości i porządku oraz samokontroli zakładu.

Obszary GHP określają:
Obecnie, ze względu na potencjalne skutki dla użytkowników, wymagania GMP stosowane są w:
  • Budynki i otoczenie
  • Funkcjonalność pomieszczeń
  • Maszyny i urządzenia
  • Szkolenie pracowników
  • Mycie i dezynfekcja
  • Usuwanie odpadów
  • Kontrola jakości wody
  • Higiena osobista personelu
  • Kontrola obecności szkodników
  • Surowce i materiały pomocnicze