GMP

Dobra praktyka produkcyjna

(ang. good manufacturing practice)
Jedną z priorytetowych zasad GMP jest wykluczenie z procesów produkcyjnych wszelkich działań przypadkowych i zapewnienie, aby te procesy przebiegały zgodnie ze ściśle określonymi wymaganiami w formie np. instrukcji bądź procedur.

Wymagania odnośnie Dobrych Praktyk Produkcyjnych GMP przedstawione są między innymi w Rozporządzeniach WE, rozporządzeniach krajowych oraz normach międzynarodowych.:
Obecnie, ze względu na potencjalne skutki dla użytkowników, wymagania GMP stosowane są w:
 • Branży spożywczej
 • Branży kosmetycznej
 • Branży farmaceutycznej
Zasady GMP dotyczą głównie:
 • Postępowania w przypadku reklamacji oraz postępowania w przypadku potrzeby wycofania wyrobu z rynku.
 • Personelu realizującego poszczególne działania.
 • Kooperacji (podwykonawstwa).
 • Laboratorium kontroli jakości.
 • Odpadów.
 • Audytu wewnętrznego.
 • Realizacji procesu produkcji zgodnie ze zdefiniowanymi jednoznacznie regulacjami.
 • Wyposażenia używanego w ramach procesów.
 • Pomieszczeń w których realizowane są procesy.
 • Dokumentacji GMP.
 • Materiałów wyjściowych i opakowaniowych.
 • Produktu gotowego.