HACCP

HACCP

Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli

(ang. hazard analysis and critical control points)

Od 1 maja 2004 roku HACCP jest obowiązkowym systemem kontroli w przemyśle spożywczym. Muszą się do niego stosować firmy przetwarzające i handlujące żywnością. System ten monitoruje punkty krytyczne, w których może dojść do skażenia produktów. Firma posiadająca certyfikat HACCP zapewnia o bezpieczeństwie produktów pod względem zdrowotnym.

Przed wdrożeniem systemu HACCP trzeba wcielić zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP – Good Manufacturing Practice) oraz zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP – Good Hygiene Practice), które służą do stworzenia odpowiednim warunków do bezpiecznej produkcji żywności pod względem higienicznym.

Pomożemy Państwa firmie w następujących obszarach:
 • Przygotowanie dokumentacji HACCP
 • Pomoc w budowie i poprawienie funkcjonowania HACCP w Twojej firmie
 • Sporządzenie schematu technologicznego dla księgi HACCP zgodnie z Twoim zakładem;
 • Przeprowadzenie audytu wewnętrznego w celu wdrożenia lub aktualizacji systemu HACCP
 • Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników z zasad Dobrych Praktyk Higienicznych i Produkcyjnych
Korzyści płynące z certyfikatu HACCP:
 • Podniesienie świadomości pracowników i zwiększenie ich odpowiedzialności zawodowej.
 • Zapewnienie producentom, interesariuszom i dostawcom pewności co do metod kontroli.
 • Uporządkowanie kompetencji i obowiązków osób odpowiedzialnych za produkcję żywności lub realizację żywienia.
 • Skuteczne zarządzanie ryzykiem dla bezpieczeństwa żywności w całym łańcuchu dostaw.
 • Stały monitoring i kontrola każdego etapu produkcji pozwala ograniczyć straty produkcyjne oraz zapewnić wysoką jakość produktów.
 • Wdrożenie globalnie uznanych metod kontroli zagrożeń bezpieczeństwa żywności.

Siedem zasad HACCP
1 – Identyfikacja zagrożeń i opisanie środków zapobiegawczych

2 – Identyfikacja krytycznych punktów kontroli (CCP)
3 – Identyfikacja limitów krytycznych
4 – Ustalenie systemu monitorowania CCP
5 – Określenie działań korygujących
6 – Ustalenie procedur weryfikacji systemu
7 – Ustalenie procedur zapisów